Struktur Organisasi

Jabatan: PELAKSANA KEWILAYAHAN (KADUS) DUSUN BATU KUMBUNG DAYE
Nama Pejabat: Detail Pegawai JANARDI SUNARWAN
NIP: -

NAMA : JANARDI SUNARWAN

TEMPAT/TGL. LAHIR : BATU KUMBUNG, 06-12-1997

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

ALAMAT : DUSUN BATU KUMBUNG DAYE DESA BATU KUMBUNG KECAMATAN LINGSAR

STATUS PERNIKAHAN : BELUM KAWIN

TANGGAL SK PENGANGKATAN : 03 JULI 2023

Tugas

 

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

 

Fungsi

 

  1. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi:
  2. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  3. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri
  4. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  5. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  6. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.